Privacybeleid

Ingangsdatum: 13 december 2019

VETMAX® ("ons", "wij" of "onze") beheert de https://www.vetmax.com/-website (hierna de "Service" genoemd).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, toegankelijk via https://www.vetmax.com/
definities

    Onderhoud

    Service is de https://www.vetmax.com/ website beheerd door VETMAX®

    Persoonlijke gegevens

    Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens (of van deze en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

    Gebruiksgegevens

    Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

    Koekjes

    Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

    Gegevensbeheerder:

    Gegevensbeheerder betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen of samen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier persoonlijke informatie wordt of zal worden verwerkt.

    Voor het doel van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.

    Gegevensverwerkers (of serviceproviders)

    Gegevensverwerker (of Dienstverlener) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

    We kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende Service Providers om uw gegevens effectiever te verwerken.

    Betrokkene (of Gebruiker)

    Betrokkene is elke levende persoon die onze Service gebruikt en het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Informatie verzamelen en gebruiken

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Service aan u te leveren en te verbeteren.
Soorten verzamelde gegevens
Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ("Persoonlijke gegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

    E-mailadres
    Voornaam en achternaam
    Telefoonnummer
    Adres, staat, provincie, postcode, plaats
    Cookies en gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt geopend en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.
Tracking- en cookiegegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Er worden ook andere trackingtechnologieën gebruikt, zoals beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Service niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

    Sessie cookies. We gebruiken Sessiecookies om onze Service te laten werken.
    Voorkeurscookies. We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
    Beveiligingscookies. We gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

VETMAX® gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

    Om onze Service te leveren en te onderhouden
    Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Service
    Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest
    Om klantenondersteuning te bieden:
    Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze Service kunnen verbeteren
    Om het gebruik van onze Service te controleren
    Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, hangt de wettelijke basis van VETMAX® voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie beschreven in dit privacybeleid af van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

VETMAX® kan uw Persoonsgegevens verwerken omdat:

    We moeten een contract met u uitvoeren
    U heeft ons hiervoor toestemming gegeven
    De verwerking is in ons legitieme belang en wordt niet terzijde geschoven door uw rechten
    Voor betalingsverwerkingsdoeleinden
    Om te voldoen aan de wet

Bewaren van gegevens

VETMAX® bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

VETMAX® bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor langere perioden te bewaren.
Overdracht van gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, kan worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsrechtsgebied bevinden waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar de Verenigde Staten overdragen en daar verwerken.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, geeft aan dat u instemt met die overdracht.

VETMAX® zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.
Openbaarmaking van gegevens
Wettelijke vereisten

VETMAX® kan uw Persoonsgegevens openbaar maken in de goede trouw van mening dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

    Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
    Om de rechten of eigendom van VETMAX® . te beschermen en te verdedigen
    Om mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
    Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
    Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Uw gegevensbeschermingsrechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. VETMAX® streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw Persoonsgegevens te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of te beperken.

Als u geïnformeerd wilt worden over welke Persoonsgegevens wij over u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

    Het recht om de informatie die we over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Waar mogelijk kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks openen, bijwerken of verwijderen in het gedeelte met uw accountinstellingen. Kunt u deze handelingen niet zelf uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.

    Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als die informatie onjuist of onvolledig is.

    Het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.

    Het recht op beperking. U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

    Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om een ​​kopie te krijgen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en veelgebruikt formaat.

    Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken waar VETMAX® op uw toestemming vertrouwde om uw persoonlijke informatie te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).
Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze Service ("Serviceproviders") te faciliteren, de Service namens ons te leveren, Servicegerelateerde services uit te voeren of ons te helpen analyseren hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.
Betalingen

We kunnen binnen de Service betaalde producten en/of diensten leveren. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor de verwerking van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

We zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers wiens gebruik van uw persoonlijke informatie wordt geregeld door hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van betalingsinformatie.

De betalingsverwerkers waarmee we samenwerken zijn:

    PayPal

    Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.
Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet tot personen onder de 18 jaar ("Kinderen").

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.
Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.
Neem contact op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op.