Integritetspolicy

Ikraftträdande: 13 december 2019

VETMAX® ("oss", "vi" eller "vår") driver webbplatsen https://www.vetmax.com/ (nedan kallad "tjänsten").

Denna sida informerar dig om våra policyer för insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har associerat med den informationen.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna sekretesspolicy har termerna som används i denna sekretesspolicy samma betydelse som i våra allmänna villkor, tillgängliga från https://www.vetmax.com/
Definitioner

    Service

    Tjänsten är https://www.vetmax.com/ webbplats som drivs av VETMAX®

    Personlig information

    Med personuppgifter avses uppgifter om en levande individ som kan identifieras från dessa uppgifter (eller från den och annan information som antingen finns i vår besittning eller sannolikt kommer att komma i vår besittning).

    Användningsdata

    Användningsdata är data som samlas in automatiskt antingen genom att använda tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).

    Småkakor

    Cookies är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).

    Uppgiftsansvarig

    Personuppgiftsansvarig avser den fysiska eller juridiska person som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer syftet för vilket och på vilket sätt all personlig information behandlas eller ska behandlas.

    För syftet med denna integritetspolicy är vi personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

    Databehandlare (eller tjänsteleverantörer)

    Med databehandlare (eller tjänsteleverantör) menas varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppgiftsansvariges vägnar.

    Vi kan använda tjänster från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter mer effektivt.

    Registrerad (eller användare)

    Registrerad är varje levande person som använder vår tjänst och är föremål för personuppgifter.

Insamling och användning av information

Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.
Typer av insamlade data
Personlig information

När vi använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

    E-postadress
    Förnamn och efternamn
    Telefonnummer
    Adress, stat, provins, postnummer, stad
    Cookies och användningsdata

Användningsdata

Vi kan också samla in information om hur tjänsten nås och används ("Användningsdata"). Dessa användningsuppgifter kan innehålla information som din dators Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid du spenderar på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.
Spårnings- och kakodata

Vi använder cookies och liknande spårningsteknologier för att spåra aktiviteten på vår tjänst och vi har viss information.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker används också som fyrar, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kan du kanske inte använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på cookies vi använder:

    Sessionskakor. Vi använder sessionskakor för att driva vår tjänst.
    Preferenskakor. Vi använder preferenskakor för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.
    Säkerhetskakor. Vi använder säkerhetskakor för säkerhetsändamål.

Användning av data

VETMAX® använder den insamlade informationen för olika ändamål:

    För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst
    För att meddela dig om ändringar i vår tjänst
    För att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
    För att ge kundsupport
    Att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst
    För att övervaka användningen av vår tjänst
    För att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du kommer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) beror VETMAX® rättslig grund för att samla in och använda den personliga informationen som beskrivs i denna sekretesspolicy på de personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in dem.

VETMAX® kan behandla dina personuppgifter eftersom:

    Vi måste göra ett kontrakt med dig
    Du har gett oss tillstånd att göra det
    Behandlingen ligger i våra legitima intressen och åsidosätts inte av dina rättigheter
    För betalningshantering
    Att följa lagen

Lagring av data

VETMAX® behåller bara dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att följa våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

VETMAX® kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata lagras i allmänhet under en kortare tidsperiod, förutom när dessa uppgifter används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller om vi lagligen är skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre perioder.
Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de i din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför USA och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför informationen, inklusive personuppgifter, till USA och behandlar den där.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till överföringen.

VETMAX® kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida det inte finns tillräckliga kontroller inklusive säkerheten av dina uppgifter och annan personlig information.
Utlämnande av uppgifter
Juridiska krav

VETMAX® kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

    Att följa en rättslig skyldighet
    För att skydda och försvara VETMAX®s rättigheter eller egendom
    För att förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med tjänsten
    För att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
    För att skydda mot rättsligt ansvar

Datasäkerhet

Säkerheten för dina data är viktig för oss men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter, men vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet.

Dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. VETMAX® syftar till att vidta rimliga åtgärder så att du kan korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

    Rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig. När det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter direkt i avsnittet för kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att hjälpa dig.

    Rätten till rättelse. Du har rätt att få din information rättad om den informationen är felaktig eller ofullständig.

    Rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

    Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information.

    Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt format.

    Rätten att återkalla samtycke. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst där VETMAX® litade på ditt samtycke för att behandla din personliga information.

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom EES för mer information.
Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår tjänst ("Tjänsteleverantörer"), tillhandahålla Tjänsten för våra räkning, utföra Service-relaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för våra räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.
Betalningar

Vi kan tillhandahålla betalda produkter och / eller tjänster inom tjänsten. I så fall använder vi tjänster från tredje part för betalningshantering (t.ex. betalningsbehandlare).

Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortsuppgifter. Denna information tillhandahålls direkt till våra tredje parts betalningsbehandlare vars användning av din personliga information styrs av deras integritetspolicy. Dessa betalningsprocessorer följer de standarder som fastställts av PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, vilket är en gemensam insats av varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av betalningsinformation.

Betalningsbehandlarna vi arbetar med är:

    PayPal

    Deras integritetspolicy kan visas på https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk dirigeras du till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.
Barnens integritet

Vår tjänst vänder sig inte till någon under 18 år ("barn").

Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.
Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att lägga upp den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi kommer att meddela dig via e-post och / eller ett framträdande meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar "ikraftträdandedatumet" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy regelbundet för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy gäller när de publiceras på den här sidan.
Kontakta oss

Kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy.