Villkor

Senast uppdaterad: 4 juli 2021

Dessa villkor ("Villkor", "Villkor") styr ditt förhållande till https://www.vetmax.com/ webbplats ("Tjänsten") som drivs av VETMAX® ("oss", "vi" eller "vår").

Läs dessa villkor noga innan du använder tjänsten.

Din tillgång till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som får tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med någon del av villkoren kan du inte komma åt tjänsten.
Inköp

Om du vill köpa någon produkt eller tjänst som görs tillgänglig via tjänsten ("köp") kan du bli ombedd att tillhandahålla viss information som är relevant för ditt köp inklusive, utan begränsning, ditt kreditkortsnummer, ditt kreditkorts utgångsdatum, din faktureringsadress och din leveransinformation.

Du intygar och garanterar att: (i) du har laglig rätt att använda alla kreditkort eller andra betalningsmetoder i samband med ett köp; och att (ii) den information du tillhandahåller oss är sant, korrekt och fullständig.

Genom att skicka sådan information ger du oss rätten att lämna informationen till tredje part för att underlätta genomförandet av inköpen.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra eller annullera din beställning av vissa skäl inklusive men inte begränsat till: tillgänglighet av produkter eller tjänster, fel i beskrivningen eller priset på produkten eller tjänsten, fel i din beställning eller av andra skäl.

Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta din beställning om bedrägeri eller obehörig eller olaglig transaktion misstänks.
Tillgänglighet, fel och felaktigheter

Vi uppdaterar ständigt våra erbjudanden på produkter och tjänster på tjänsten. De produkter eller tjänster som finns tillgängliga på vår tjänst kan vara felaktigt prissatta, beskrivna felaktigt eller otillgängliga, och vi kan uppleva förseningar i uppdateringen av informationen om tjänsten och i vår reklam på andra webbplatser.

Vi kan inte garantera att informationen är korrekt eller fullständig, inklusive priser, produktbilder, specifikationer, tillgänglighet och tjänster. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera information och att korrigera fel, felaktigheter eller utelämnanden när som helst utan föregående meddelande.
Konton

När du skapar ett konto hos oss måste du alltid ge oss information som är korrekt, fullständig och aktuell. Underlåtenhet att göra det utgör ett brott mot villkoren, vilket kan leda till att ditt konto omedelbart avslutas på vår tjänst.

Du är ansvarig för att skydda lösenordet som du använder för att få åtkomst till tjänsten och för aktiviteter eller åtgärder under ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord är med vår tjänst eller en tredjeparts tjänst.

Du samtycker till att inte lämna ut ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto.
Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll, funktioner och funktioner är och förblir VETMAX® och dess licensgivares exklusiva egendom. Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärke och andra lagar i både USA och utlandet. Våra varumärken och klädsel får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt medgivande från VETMAX®.
Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av VETMAX®.

VETMAX® har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner vidare och samtycker till att VETMAX® inte är ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för skada eller förlust som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller genom sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan avsluta eller stänga av ditt konto omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av någon anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot villkoren.

Efter uppsägning upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.
Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska VETMAX®, eller dess styrelseledamöter, anställda, partners, ombud, leverantörer eller dotterbolag vara ansvariga för indirekta, tillfälliga, speciella, följd- eller straffskador, inklusive utan begränsning, förlust av vinst, data, användning, goodwill. eller andra immateriella förluster till följd av (i) din tillgång till eller användning av eller oförmåga att komma åt eller använda Tjänsten; (ii) något beteende eller innehåll från tredje part på tjänsten; (iii) allt innehåll som erhållits från tjänsten; och (iv) obehörig åtkomst, användning eller ändring av dina överföringar eller innehåll, oavsett om det är baserat på garanti, kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller någon annan juridisk teori, oavsett om vi har informerats om möjligheten till sådan skada, och till och med om en åtgärd som anges här har misslyckats med sitt väsentliga syfte.
varning

Informationen på https://www.vetmax.com/ webbplats ("tjänsten") är endast avsedd för allmän information.

VETMAX® tar inget ansvar för fel eller utelämnanden i innehållet på tjänsten.

VETMAX® ska under inga omständigheter hållas ansvariga för några speciella, direkta, indirekta, följdskador eller tillfälliga skador eller skador överhuvudtaget, oavsett om det handlar om avtal, försumlighet eller annat som uppstår på grund av eller i samband med användningen av Tjänsten eller innehållet i tjänsten. VETMAX® förbehåller sig rätten att göra tillägg, raderingar eller modifiering av innehållet på tjänsten när som helst utan föregående meddelande.

VETMAX® garanterar inte att tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter.
Ansvarsfriskrivning för externa länkar

https://www.vetmax.com/ webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte tillhandahålls eller underhålls av eller på något sätt är kopplat till VETMAX®

Observera att VETMAX® inte garanterar noggrannhet, relevans, aktualitet eller fullständighet av någon information på dessa externa webbplatser.
Tillämplig lag

Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med lagen i Ohio, USA, utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Vårt underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte verkställbar av domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att gälla. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår tjänst och ersätter och ersätter alla tidigare avtal som vi kan ha mellan oss om tjänsten.
Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande när som helst ändra eller ersätta dessa villkor. Om en revision är viktig kommer vi att försöka ge minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter vårt eget gottfinnande.

Genom att fortsätta komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar träder i kraft godkänner du att du är bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, sluta använda tjänsten.
Kontakta oss

Kontakta oss om du har några frågor om dessa villkor.